Jak wykonać posadzkę z barwionej żywicy epoksydowej z naturalnym kruszywem?

Jak wykonać posadzkę z barwionej żywicy epoksydowej z naturalnym kruszywem?